REGULAMIN

Zasady sprzedaży w sklepie 4ACTIV
1. Firmą realizującą zamówienia (dostarczane przez właściciela i administratora domeny 4activ.eu firmę 4ACTIV) na 4activ.eu zwanym dalej 4ACTIV oraz administratorem danych osobowych przesłanych przez właściciela jest 4ACTIV, REGON: 356608500, NIP: 1231325719, ul. Krasickiego 44d, 05-515 Nowa Iwiczna.

2. Składając zamówienie Klient za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu uzyskując unikalny numer zamówienia – i zawiera umowę kupna-sprzedaży na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep 4ACTIV.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu 4ACTIV są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb 4ACTIV i nie są udostępniane innym podmiotom nie mającym powiązania z procesem realizacji zamówień (np. firma obsługująca zamówienie, firmy kurierskie, Poczta Polska itp.). Klient może żądać od 4ACTIV uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia przez zgłoszenie na adres kontaktowy właściciela widoczny na dole strony. 4ACTIV ma prawo do usunięcia / zaprzestania przetwarzania danych bez informowania klienta.
ZAMÓWIENIA
4. 4ACTIV zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

5. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe ewentualne potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami nie będą realizowane.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok - przez stronę 4ACTIV, telefonicznie, mailowo.

7. Otrzymany produkt może różnić się wyglądem od produktu na zdjęciu (łącznie z formą opakowania). Wynika to z faktu częstych zmian wzorów i rodzajów opakowań. Opisy są kopiowane ze stron producentów i również czasem mogą wystąpić rozbieżności. W przypadku gratisów do produktów głównych zastrzegamy prawo do zamiany na produkt gratisowy podobny lub nieco inny w podobnej wartości. Gratisy nie są objęte umową kupna - sprzedaży i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

SMAKI
8. Klient ma możliwość wyboru smaku odżywki/towaru wyłącznie podając taką informację w komentarzu. 4ACTIV zastrzega, iż w przypadku braku towaru o określonym smaku zamówienie zostanie zrealizowane z innym smakiem lub anulowane zgodnie z życzeniem Klienta. Informacja jednak ma być jasna co do postępowania w przypadku braku danego smaku (anulacja, realizacja lub kontakt telefoniczny/mailowy).
WYSYŁKA , PŁATNOŚĆ, TERMIN REALIZACJI
9. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD, UWAGA - dostawcy nie mają obowiązku telefonicznego informowania klientów o godzinie lub czasie dostawy. W przypadku firm kurierskich, korzystając z numeru nadania, można taką informację uzyskać samemu dzwoniąc na infolinię danego dostawcy. 10. Termin realizacji zamówienia wynosi od 12 godzin do 14 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać że status "wysłane" nie oznacza wysłania a przekazanie do wysyłki, dlatego opis zmiany statusu na to wskazuje. Ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie ustawiać wielu statusów procesu realizacji jak np. "przekazane do spakowania", "przekazane dla kuriera", "dostarczone" itd. Ograniczamy się wyłącznie do statusu "wysłane" i dodajemy stosowny opis aby nie wprowadzać w błąd. Poza tym, należy pamiętać, iż:

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

4ACTIV nie odpowiada bezpośrednio za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Staramy się jednak interweniować w takich sytuacjach aby klient otrzymał przesyłkę najszybciej jak to możliwe.

Wszelkich informacji o statusie realizacji zamówienia udziela dział wysyłek pod adresem mailowym: office@4activ.eu

11. Możliwe są następujące formy płatności do wyboru przez Klienta:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego. 4ACTIV zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

Płatność w kanale elektronicznym (tylko zamówienia zagraniczne) - za pośrednictwem kart płatniczych lub serwisu dotpay. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, niestety termin samej weryfikacji nie jest zależny od sklepu; z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

12. Kosztami przesyłki obciążany jest zamawiający. Koszt wysyłki są opisane na stronie www.4activ.eu

13. W przypadku odmowy przyjęcia paczki lub braku środków finansowych do uiszczenia (lub brak wyliczonej kwoty gdy kurier nie ma możliwości wydania tzw. reszty), o ile jest to paczka za pobraniem, klient zobowiązany jest pokryć koszty kolejnej dostawy we własnym zakresie zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej. Firma kurierska w takich sytuacjach nie ma obowiązku ponownego dostarczania w ramach wliczonej pierwotnie opłaty.

14. Wybór wysyłki za pobraniem jako formy dostawy wraz z rozliczeniem oznacza świadomość klienta o przygotowaniu kwoty równej wartości zamówienia widocznej w potwierdzeniu. Klient jest zobowiązany do przygotowania dokładnej kwoty do zapłaty.
REKLAMACJE, ZWROTY, ANULACJE
15. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 2 punkt 2, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego wysyłkowo towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość*. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania (tzn. nie był otwierany, wypróbowywany, nie jest uszkodzony). W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, po wcześniejszym poinformowaniu Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca stanowiąca jednocześnie pisemne potwierdzenie zwrotu towaru. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu od 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

W takim przypadku 4ACTIV nie zwraca kosztów dostawy oraz zwrotu zamówionych produktów. Nie przyjmujemy przesyłek "za pobraniem". Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wyłącznie wartości produktu.

16. Przy wyborze opcji płatności : „za pobraniem” jeśli paczka została wysłana (status został zmieniony na "wysłane") w przypadku rezygnacji Klient jest zobowiązany pokryć podwójną wartość kosztów wysyłki na konto 4ACTIV w terminie 7 dni od odebrania zwrotu pod rygorem wszczęcia postępowania windykacyjnego. Koszt wysyłki paczki do 30kg wynosi 16 zł, zatem zwrot wynosi podwojoną wartość tej kwoty, tj. 32 zł. W przypadku zwrotu paczek opłaconych (np. gdy kurier kilkukrotnie nie zastał klienta), 4ACTIV oferuje możliwość ponownego nadania przesyłki po pokryciu kosztów wg cennika zamieszczonego na stronie. W przypadku rezygnacji, 4ACTIV zobowiązuje się do zwrotu środków wpłaty pomniejszonych o koszt wysyłki w dwie strony (do klienta i zwrot).

17. UWAGA - powinno się ZAWSZE sprawdzać zawartość paczki przy kurierze, nawet jeśli paczka nie wygląda na uszkodzoną. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane szybciej i sprawniej w sytuacji odbioru / sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek spisania protokołu w przypadku stwierdzenia przez klienta nieprawidłowości czy uszkodzeń.

18. W przypadku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w każdym przypadku, gdy dane (opis i dane produktu) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, Klient w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do siedziby firmy 4ACTIV, ul.Krasickiego 44d, 05-515 Nowa Iwiczna.

Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. Jeżeli 4ACTIV nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy jeżeli niezgodność jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do 4ACTIV.

W przypadku zwrotu lub częściowego zwrotu należności Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w ciągu 14 dni roboczych.

19. W przypadku pomyłki z naszej strony istnieje możliwość wymiany produktu. Produkt nie może być rozpieczętowany. Przesyłkę należy nadać Pocztą Polską (tylko i wyłącznie) w swoim zakresie na adres 4ACTIV, ul Krasickiego 44d 05-515 Nowa Iwiczna z dopiskiem "Dział Reklamacji". Do paczki należy dołączyć kartkę z dokładnym opisem sytuacji, paragonem oraz z numerem zamówienia. Jeśli wina jest po stronie sklepu - sklep zobowiązuje się pokryć koszty dostawy po otrzymaniu przesyłki, przelewem na konto lub innym rozliczeniu ustalonym przez strony. 4ACTIV zwraca wyłącznie koszty odesłania towaru Pocztą Polską (list ekonomiczny, polecony lub paczka ekonomiczna / priorytetowa). Nie pokrywamy kosztów wysyłek firmami kurierskimi itd. Prosimy o dołączanie do przesyłek paragonu lub innego dowodu wpłaty (lub skanu potwierdzenia nadania z widocznym kosztem).

20. Klient może anulować zamówienie bez konsekwencji prawnych, o ile status nie został zmieniony na "Wysłane". Anulacji można dokonać mailowo: office@4activ.eu (poniedziałek - piątek 10-16). W przypadku anulacji mailowej, prosimy wybrać opcję "żądaj potwierdzenia przeczytania".
POZOSTAŁE UREGULOWANIA
21. Zespół 4ACTIV dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta.

22. Ceny widoczne na stronie są cenami detalicznymi.

23. Regulamin określa zasady zakupów w 4activ.eu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

24. Zabrania się kopiowania, materiałów, zdjęć znajdujących się na naszych stronach internetowych. 4ACTIV informuje, iż zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych każda osoba, która przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

25. 4activ nie odpowiada za różnice w przepisach prawa w poszczególnych krajach UE oraz pozostałych do których klient zamawia produkty. Prosimy o sprawdzenie czy w danym kraju oferowane produkty nie są zabronione lub ich obrót nie jest reglamentowany (dotyczy zwłaszcza Irlandii oraz Norwegii) . 4ACTIV nie pokrywa opłat celnych związanych z wysyłką produktów poza obszar celny UE.

26. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporu pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby strony pozwanej, co w przypadku właściciela sklepu 4ACTIV oznacza Piaseczno.